Přírodovědný klokan 2011/12

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 25. 10. 2011

   Nejde o žádný nový živočišný druh obývající Austrálii, anžto o soutěž pořádanou Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem studentů o technické a přírodovědné obory.
Soutěž proběhla ve středu 19. 10. 2011. Třicet studentů tercie, kvarty, kvinty, sexty a 1.A se pokusilo během 40 minut správně vyřešit 24 úkolů různé obtížnosti. Studenti byli rozděleni do kategorií Kadet (tercie, kvarta) a Junior (kvinta, 1.A, sexta). Nejlépe ze všech si vedl Jan Pokorný, který ze 120 možných bodů získal krásných 100! Výsledky ostatních jsou uvedeny ve výsledkových listinách.

Klokan Junior 2011       Klokan Kadet 2011

Věřím, že o Klokana v příštích letech projeví zájem i další studenti.      RNDr. Ivana Gálová