Chřiby 2011

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 05. 10. 2011

     F O T O G A L E R I E
Dne 23.9 se 1.A spolu s kvintou vydala na pochod do Chřibů. Byl to pochod spojený s historickým výkladem a návštěvou památečních míst. Náš pochod začal ve Střílkách, kam jsme se dopravili autobusem. Tady jsem navštívili památeční hřbitov, o kterém nám paní profesorky Dvořáková a Pokorná a pan profesor Zelinka ve stručnosti něco řekli. Poté jsme šli cestou, které byla hodně namáhavá, až na Kazatelnu, ze které byl nádherný výhled. Pokračovali jsem v chůzi na Cimburk a cestou jsme se zastavili ještě na Klimentku kde jsme se dozvěděli něco málo z historie.

Cimburk byl naše poslední zastávka, kde jsme si mohli alespoň na chvíli sednout. Odtamtud jsme pokračovali už jen do Koryčan, kde na nás čekal autobus. Šli jsme opravdu klikatou a trnitou cestou, ale nakonec jsme se k autobusu přece jenom dostali. I přes terén jsme si to všichni užili a budeme se těšit na další společné výlety.

Za 1. A sepsala Michaela Burianová