Knihy a Jan Blažej Santini – Aichl

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 30. 09. 2011

    Každoročně jezdí studenti našeho gymnázia do Muzea knihy a do kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Letos se exkurze uskutečnila pro třídy sextu a 1. A v podzimním slunci 27. září.
Muzeum je ukryto v zámku ve Žďáru nad Sázavou a jeho expozice je ve střední Evropě ojedinělá: jsou tu doloženy počátky písma, první literární památky, výroba a vznik knih, významné osobnosti a jejich přínos pro dějiny knihy. Návštěvníci mohou zjistit, kdo byl donátor, rubrikátor, iluminátor, co jsou tzv. knihy v řetězech, jak vypadala rosettská deska, středověké scriptorium a další zajímavosti.

Návštěva poutního kostela na Zelené hoře – vynikající památky UNESCO a ojedinělé stavby gotického baroka- je vždy nevšedním zážitkem, neboť zaujme návštěvníky svou geometrickou a číselnou spekulací: půdorys má tvar pěticípé hvězdy díky pověsti o koruně z pěti hvězd, která se objevila nad místem, kde Jan Nepomucký utonul. Projeví se v pěti vchodech, pěti kaplích chrámu, pěti oltářích,pět písmen má i latinské slovo tacui – mlčel jsem- které je vyjádřením legendy, podle níž světec utonul, když neprozradil zpovědní tajemství. Celá stavba je výjimečná esteticky i symbolicky. Věříme, že muzeum i kostel byly pro studenty obohacujícím zážitkem.

Mgr. Marta Urbánková