Online kurz - Planimetrie

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Moodle obrazárna, Vydáno dne: 10. 06. 2011

Jako každým rokem si studenti prvního ročníku našeho gymnázia musí oprášit své znalosti z planimetrie (tj. geometrie v rovině) , které se naučili na základní škole. Tento rok jsme na to šli jinak, a to prostřednictvím on-line kurzu.
Se studenty 1. A jsme se sešli v počítačové učebně. K dispozici bylo 23 počítačů, proto někteří studenti seděli po dvou. To však nebylo na škodu vzhledem k požadované spolupráci.
Během 4 vyučovacích hodin si studenti prostudovali jednotlivé kapitoly on-line kurzu. Za každou z hlavních kapitol následovalo několik testových otázek na zopakování probrané látky. Každý učební text byl opatřen obrázky s popisky. Kromě obrázků zde byly odkazy na interaktivní applety. Interaktivní applet je obrázek, ve kterém jde hýbat některými objekty a tím měnit nejen polohu těchto objektů, ale i vzhled výsledného obrazce. Tyto obrázky i applety byly vytvořeny v programu Geogebra, který je k dispozici zdarma. Na závěr kurzu si každý mohl v tomto programu vyzkoušet něco narýsovat.


Po celou dobu jsem byla studentům k dispozici, abych mohla zodpovídat případné dotazy či opravovat překlepy, kterých jsem si při tvorbě kurzu nevšimla.
Myslím si, že tato forma studia nečinila studentům žádné potíže a doufám, že byly spokojeni … Protože pokud jsou spokojeni studenti, může být spokojen i učitel.
Tak příští rok zase znovu?

RNDr. Kateřina Dvořáková, učitelka matematiky 1. A