GB - 2. kolo přijímacího řízení

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 02. 05. 2011

   Ředitel Gymnázia Bučovice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium).

Termín: 19. 5. 2011

Příjem přihlášek: do 11. 5. 2011 do 15.00 h

Počet volných míst: čtyřleté studium - 4

Podrobný rozpis 2. kola přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení 2010

Ředitel Gymnázia Bučovice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium).

Termín: 19. 5. 2011

Příjem přihlášek do: 11. 5. 2011 do 15.00 h.

Počet volných míst: 4

V přihlášce žák musí doložit studijní výsledky dosažené v posledních dvou ročnících, které absolvoval na základní škole. Dále může jako přílohy k přihlášce doložit výsledky v soutěžích ze 7. – 9. třídy.

Pozvánku k přijímací zkoušce rozešle škola nejpozději 7 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
Písemnou přijímací zkoušku vykonají všichni přihlášení žáci.

Kritéria přijímací zkoušky

1. Prospěch na ZŠ
Hodnocen je prospěch ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Při prospěchu 1,00 získá žák 20 bodů za jedno hodnocení, za každé zhoršení známky o jeden stupeň bude odečten 1 bod.

2. Bonifikace
Za 1. – 3. místo v okresních kolech olympiád budou přiděleny 1 – 3 body. Za 1. – 3. místo v krajském kole 5 bodů, za 1. místo v ostatních soutěžích max. 3 body. Celková hodnota bonifikace za umístění v soutěžích je omezena 10 body. Výsledky v těchto soutěžích se posuzují za 7. až 9. ročník (v 9. ročníku budou hodnoceny soutěže, které proběhnou do 26. dubna 2011). Je nutno doložit kopii diplomu nebo výsledkové listiny potvrzenou ředitelstvím ZŠ nebo předložit originál nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

3. Písemné přijímací zkoušky
Písemná přijímací zkouška se skládá z testu obecných studijních předpokladů. Hodnotí se úspěšnost jednotlivých odpovědí.

4. Přijetí ke studiu
Žáci budou přijati ke studiu na základě počtu získaných bodů. V případě stejného bodového zisku má přednost žák, který dosáhl lepšího výsledku u písemné zkoušky.


V Bučovicích 2. 5. 2011               Mgr. Jiří Vlček, ředitel školy