KK biologické olympiády

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 27. 04. 2011

   Dne 15. 4. 2011 se student Tomáš Hrabovský (2.A) zúčastnil krajského kola biologické olympiády v kategorii „B“ (žáci prvních a druhých ročníků středních škol) konané na Mendelově univerzitě v Brně. Tomáš měl možnost srovnat své biologické znalosti a dovednosti (součástí byla i náročná praktická laboratorní část a poznávání přírodnin) v konkurenci 34 studentů z jihomoravských středních škol. V konkurenci si vedl velmi dobře a obsadil krásné 13. místo. Z mého pohledu byly některé úlohy pro studenty zejména prvních ročníků značně náročné (byly zaměřené na učivo vyšších ročníků), o čemž svědčí i skutečnost, že pouze prvních sedm soutěžících dosáhlo nadpolovičního počtu bodů. Všichni soutěžící obdrželi diplom o účasti v soutěži a informační materiály ke studiu na Mendelově univerzitě v Brně. Tomášovi děkuji za čas, který věnoval přípravě na biologickou olympiádu a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jan Zelinka, vyučující biologie a zeměpisu