Divadlo ÚDIF

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 29. 03. 2011

?? Čtete správně! Opravdu se neprojevila neznalost gramatiky autora článku. Jde o zkrácený název Úžasného divadla fyziky, jehož členové (studenti a vyučující fyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně) se v pátek 25. března postarali o opravdu úžasné dopoledne. Připravili pro studenty primy až kvarty čtyřhodinovou show založenou na jednoduchých, přitom však efektních fyzikálních pokusech. Studenti si tak mohli ověřit znalosti učiva z oblasti elektřiny, optiky, mechaniky kapalin a plynů, skupenských změn. Nejenže se dívali, ale do experimentování se také zapojovali. Vyzkoušeli si pokusy, které jsou v běžné hodině fyziky obtížně realizovatelné. Opět se přesvědčili, že fyzika nejsou jen vzorce, výpočty, převody jednotek a biflování zákonů, ale i zábava a radost z odhalování „jak a proč to vlastně všechno funguje“.

Myslím, že sborové „jéééé“, které jako projev úžasu nad zdařilým pokusem v učebně fyziky několikrát zaznělo, bylo pro účinkující důkazem, že „to dělají dobře, móóóc dobře“.

RNDr. Ivana Gálová, vyučující fyziky a matematiky