Petice za zachování osmiletého gymnázia v Bučovicích

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 22. 01. 2011

   Rada Jihomoravského kraje schválila snížení počtu tříd osmiletých gymnázií v kraji. V praxi toto zaobalené a ekonomicky zaštítěné rozhodnutí avizuje zvýšení kvality základního vzdělávání, o čemž lze ovšem s úspěchem pochybovat.
Gymnázium Bučovice má více než stoletou tradici, vlastní plně vybavenou budovu, kde je dostatek prostoru pro čtyři třídy čtyřletého a osm tříd osmiletého studia. Úbytkem žáků se náklady na provoz nesníží.
Okres Vyškov se výrazně rozděluje do dvou spádových oblastí: Vyškovsko a Bučovicko. Vzhledem ke geografické odlišnosti a vzdálenosti oblastí je znemožněno žákům celé jižní části okresu na víceletém gymnáziu studovat. Z nám nepochopitelných důvodů byly ponechány dvě třídy osmiletého studia ve Vyškově, zatímco v Bučovicích bylo zrušeno, proto považujeme za spravedlivé, aby byla zachována rovnost studijních příležitostí pro studenty celého okresu.
Na Dni otevřených dveří 13. 1. jsme zaznamenali velký počet zájemců právě z 5. tříd, pro které bude rozhodnutí krajského úřadu obrovským zklamáním. Apelujeme proto na uvážené a především spravedlivé posouzení situace a žádáme o změnu původního rozhodnutí.

Zpracoval:
Petiční výbor ve složení:
PhDr. Emilie Kostrbová (osoba pověřená jednáním), Bučovice, Vyškovská 882
Mgr. Petr Stavělík, Bučovice, Sokolovská 915
Mgr. Boris Vlach, Rousínov, U Náhonu 14
Mgr. Bronislava Handrlová, Nevojice 8
Filip Zachariáš, Nemochovice 130

V Bučovicích 21. ledna 2011

Upozorňujeme občany, kteří chtějí petici podpořit, že petiční archy jsou k dispozici od pondělí 24. 1. do středy 26. 1. 2011 v době od 8.00 h do 16.00 h na Gymnáziu Bučovice a v kanceláři pojišťovny Kooperativa ve Smetanově ulici (vedle Městského úřadu).