Den otevřených dveří

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 31. 12. 2010

     Gymnázium Bučovice pořádá ve čtvrtek 13. ledna 2011 v době od 14.00 do 17.00 h Den otevřených dveří školy.

Program:
     1. Seznámení s organizací studia a jeho náplní
     2. Požadavky k přijímacímu řízení
     3. Současné možnosti uplatnění absolventů gymnázia
     4. Prohlídka učeben a laboratoří školy

Nebudete-li moci přijít v uvedenou dobu, lze se o možnostech studia na naší škole informovat v odpoledních hodinách po předchozí telefonické domluvě.
Mgr. Jiří Vlček, ředitel školy