Projekt "Moodle obrazárna"

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Moodle obrazárna, Vydáno dne: 27. 08. 2010

         Současným trendem ve školní výuce se stává zavádění a využívání počítačových technologií. Pod možná nezvyklým názvem "Moodle obrazárna" se skrývá právě jedna z forem přístupu studentů a učitelů k informacím prostřednictvím počítačové sítě. Hlavním principem je vznik databáze všech dostupných médií (CD, DVD) ve škole, vytvoření jejich virtuální podoby (tzv. ISO obrazu) a následně zpřístupnění všem uživatelům školní sítě.
Celý projekt je plně hrazen ze zdrojů Evropské unie (Evropský sociální fond) a operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ Jihomoravského kraje. Díky zapojení těchto subjektů provází celý projekt poměrně náročná administrativa a také celá řada úkonů, které se musí provádět pouze podle přesně daných předpisů. Ale přestože se jedná o časově náročnou záležitost, bez těchto dotací by projekt v daném rozsahu nebyl pro školu z vlastních zdrojů uskutečnitelný.

 

Z hlediska dotačních skupin spadá tento projekt mezi středně velké. Pro školu se však jedná o zatím časově i finančně nejrozsáhlejší uskutečněný projekt. Odpovídá tomu také personální zabezpečení, když v projektovém týmu pracuje osm zaměstnanců školy a jeden externí spolupracovník. Časový plán je rozvržen na dva roky a to v období od ledna 2010 do konce roku 2011. Poté bude naplno zprovozněna virtuální „Moodle obrazárna“ a výsledky projektu budou prezentovány i dalším školám.

V současnosti již proběhlo výběrové řízení na dodávku vybavení potřebného pro tvorbu a provoz uživatelského rozhraní. Materiálně je tak projekt zabezpečen a mohl se tak rozběhnout převod CD a DVD médií do ISO obrazů. Jako nečekaný problém se ukázala být problematika autorských práv a licencí, když řada společností nereaguje na výzvy k vyjádření nebo již neexistuje. Veškeré práce a zkušenosti jsou pak průběžně zachycovány v manuálu, který se následně stane „kuchařkou“ pro další školy.

Jan Stavělík, člen projektového týmu