Úspěchy studentů Gymnázia Bučovice ve fyzice

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 27. 05. 2010

   Že fyzika patří k těm nejméně oblíbeným předmětům, je všeobecně známo. Přesto se najde skupinka těch, kteří se fyzikálnímu bádání a řešení zajímavých fyzikálních problémů věnují i ve svém volném čase. Mezi ně patří i studenti bučovického gymnázia. Ti si mohli své znalosti a dovednosti v oblasti fyziky porovnat se svými vrstevníky v okresních a krajských kolech fyzikální olympiády.

V okresním kole, v kategorii E, nás vzorně reprezentovaly studentky kvarty Jana Jelínková (1.místo), Šárka Zbožínková (3.místo) a Kristýna Hrabovská (4.místo). Jana se Šárkou postoupily do kola krajského, kde obsadily 16. a 20. místo. Obě byly úspěšnými řešitelkami. Kategorii F si „vzali na starost“ studenti tercie Vojtěch Zourek (3.místo) a Petr Selinger (4.místo). V krajském kole kategorie D jsme měli zastoupení díky Anně Hrubé, studentce kvinty. Ta se ve velké konkurenci jako úspěšná řešitelka umístila na 20. místě. Naše fyzikální zápolení završili nejmladší - studenti sekundy, kteří s přehledem v okresním kole kategorie G obsadili medailové pozice. Zlato přivezl Jan Pokorný, stříbro David Pokorný a bronzem se může pochlubit Monika Vrtíková.
Na všechny soutěže studenty připravila paní učitelka RNDr. Ivana Gálová.
Takže se opět potvrdilo: „Když se chce, všechno jde!“ A já dodávám: „ I ta fyzika!“

RNDr. Ivana Gálová, vyučující fyziky