Slavkovské memento 2010

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 26. 04. 2010

     
   F O T O G A L E R I E

   Literární a výtvarná soutěž na téma „Války neválky“
Již několik let se studenti našeho gymnázia účastní této významné soutěže, jejímž cílem je především připomínat současné mladé generaci hrůzy předchozích válek a hrdinství lidí, kteří se dokázali se zbraní v ruce postavit zlu a bezpráví. Nejdůležitější je nezapomenout a nepřipustit, aby se něco podobného v budoucnu opakovalo.
Někteří účastníci soutěže se věnovali okolnostem vzniku pomníků padlým hrdinům, jiní využili vzpomínek svých prarodičů na období války a okupace, další se pokusili vcítit do role vojáka nebo psali o válkách osobních, které vede člověk se svými závislostmi.

Přestože se nám nepodařilo získat v žádné kategorii 1.místo, stali jsme se nejúspěšnějšími účastníky soutěže, neboť ze 47 ocenění připadlo naší škole celkem 15, z toho jedno výtvarné.

Děkujeme všem studentům, kteří přispěli svými pracemi k úrovni soutěže a zejména blahopřejeme všem oceněným.

V kategorii základních škol a nižšího stupně gymnázií to jsou v literární části :

Pospíšil Matěj /kvarta/ a Lenka Valoušková /sekunda/ - 3. místo

Anna Šilerová /kvarta/ - čestné uznání

V kategorii středních škol :

Zdeněk Julínek /1.A/ - 2.místo

Dana Levíčková, Barbora Sittová a Tomáš Kremr /sexta/ - 3. místo

Eva Kachlíková, Blanka Šnajdrová a Petra Dvořáková /1.A/, Klára Urbánková /sexta/ - čestné uznání

Poezie :

Sára Pospíšilová /sekunda/ - 3.místo

Tereza Střížová a Alena Dítětová /sekunda/ – čestné uznání

Výtvarné práce :

Martina Machalová /sekunda/ - 2.místo

Dr.Ema Kostrbová