OK a KK biologické olympiády

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 23. 04. 2010

   Dne 13. 4. proběhlo okresní kolo biologické olympiády v kategorii C (8. a 9. třídy ZŠ, tercie a kvarta gymnázií). Letos byla olympiáda zaměřena na ornitologii - nauku u ptácích. Samotnému okresnímu kolu předcházela náročná domácí příprava a vstupní úkoly v podobě samostatné laboratorní práce. Matěj Pospíšil, který nás jako jediný v této kategorii reprezentoval si vedl v konkurenci 18 soutěžících velmi dobře.

Obsadil skvělé, bohužel nepostupové 5. místo. Blahopřeji Matějovi k dosaženému umístění a děkuji za reprezentaci školy.

Dne 16. 4. 2010 student Tomáš Hrabovský zúčastnil krajského kola biologické olympiády v kategorii „B“ (žáci prvních a druhých ročníků středních škol) konané na Mendelově univerzitě v Brně. Tomáš měl možnost srovnat své biologické znalosti a dovednosti (součástí byla i náročná praktická laboratorní část a poznávání přírodnin) v konkurenci 31 studentů z jihomoravských středních škol. Z mého pohledu byly některé úlohy pro studenty zejména prvních ročníků značně náročné (byly zaměřené na učivo druhých a vyšších  ročníků), o čem svědčí i skutečnost, že pouze první pětice soutěžících dosáhla nadpolovičního počtu bodů. Všichni soutěžící obdrželi diplom o účasti v soutěži a informační materiály ke studiu na Mendelově univerzitě v Brně.

 

Mgr. Jan Zelinka, vyučující biologie