Zahajovací schůzka k projektu "Moodle obrazárna"

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Moodle obrazárna, Vydáno dne: 17. 02. 2010

         V lednu se poprvé sešel realizační tým k projektu, na který byl díky podpoře Jihomoravského kraje přidělen naší škole grant od Evropské unie. Po dobu dvou let se bude tato pracovní skupina v postupně rozložených etapách zabývat projektem s názvem "Podpora efektivního využití multimediálních výukových programů v běžných vyučovacích hodinách".
Výsledkem projektu se zkráceným označením "Moodle obrazárna" by mělo být snadnější a častější využívání multimediálních CD a DVD. Přístup k materiálům prostřednictvím školního portálu budou mít jak učitelé v běžných hodinách, tak i žáci při domácí přípravě. Vyučující i studenti tak nejen získají přehled, jaké materiály mají k dispozici, ale především získají možnost snadného přístupu k těmto zdrojům.


Prvním krokem na cestě ke zpřístupnění všech zdrojů je shromáždění všech multimediálních nosičů. Současně s tím budou ověřovány licenční podmínky jednotlivých programů a tím i využitelnost daného zdroje pro zveřejnění na školním portálu.

Mgr. Jan Stavělík, člen projektového týmu