Informace k přijímacímu řízení 2010

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 22. 12. 2009


Informace pro žáky 5. a 9. ročníků ZŠ a jejich rodiče

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky - do 15. březnaCo dělat do doby přijímacích zkoušek - do 22. dubna nebo 23. dubna)

Co dělat po přijímacích zkouškách - po zaslání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

V případě přijetí

V případě nepřijetí

V případě nejasností je možno získat další informace na gymnáziu, e-mail: srnova@gymbuc.cz tel. 517384262 nebo 603201927


Pomocné dokumenty

Formulář přihlášky

Žádost o vydání zápisového lístku

Nejčastější dotazy