Veletrh vzdělávání 2009

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 13. 11. 2009

   F O T O G A L E R I E

V úterý 10. listopadu byla ve vyškovském Posádkovém domě armády zahájena již třináctá přehlídka škol a nabídek práce. Téměř čtyřicet středních škol zde informovalo o studijních možnostech našeho regionu. Každá ze škol nabízela přehlídku svých oborů a poskytovala základní informace o druhu studia, přijímacím řízení a v případě zájmu i podrobnější náhled do učebních plánů jednotlivých typů studia. Řada učilišť pak nabídku doplňovala přehlídkou praktických dovedností svých žáků.
Stejně jako v předchozích letech bylo ve svém stánku i naše gymnázium. Řada zájemců o studium z devátých tříd, ale i žáků "čekatelů" z osmých tříd byla informována o podmínkách studia na naší škole. Pokud jste však náhodou nestihli navštívit vyškovskou burzu škol, rádi všechny zájemce o studium v osmiletém i čtyřletém oboru přivítáme ve čtvrtek 14. ledna 2010 na Den otevřených dveří našeho gymnázia.