Přírodovědný klokan 2009

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 12. 11. 2009

    Počátky „klokaní“ soutěže jsou spojeny se jménem australského matematika Petera O'Hallorana. Jeho prvořadým cílem nebylo vytvořit další soutěž pro talentované matematiky jakou je například Matematická olympiáda, nýbrž získávat pro matematiku a její krásu běžné žáky. Chtěl jim ukázat, že matematika nemusí být vždy obávaný školní předmět, který student musí jenom přežít. Chtěl jim poskytnout radost ze soutěžení při řešení netradičních úloh, kterých stále ještě není v učebnicích dostatek, a dopřát jim možnost porovnání vlastních schopností se stejně starými kamarády. Soutěž získala v krátké době značnou oblibu u žáků i učitelů v celé Austrálii.V roce 1991 skupina francouzských matematiků inspirovaná australským vzorem zakládá soutěž, do jehož znaku vkládají klokana. Klokan se pak z Francie rychle šíří po celé Evropě. Nyní jej řeší milióny řešitelů z desítek zemí Evropy i Ameriky.
Vedle klokana matematického vyrostl i klokan přírodovědný. Ve středu 11. listopadu 2009 se konalo letošní kolo této soutěže. Soutěž pořádá Přírodovědná fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je opět snaha vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Pravidla soutěže jsou obdobná jako v Matematickém klokanovi:
V kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií a v kategorii Junior soutěží studenti 1. a 2. ročníků SŠ a kvinty a sexty osmiletých gymnázií (v obou kategoriích řeší soutěžící 24 soutěžních úloh).

Výsledky Přírodovědného klokana na našem gymnáziu
V kategorii KADET soutěžilo celkem 33 žáků ze třídy tercie a kvarty osmiletého studia.

   1. místo 95 bodů   Jedličková Lenka
   2. místo 93 bodů   Pham To Nhi
   3. místo 92 bodů   Santler Ondřej


V kategorii JUNIOR soutěžilo celkem 24 studentů ze tříd kvinty a sexty osmiletého studia a 1. A a 2. A čtyřletého studia.

   1. místo 85 bodů   Bílek Jan
   2. místo 82 bodů   Marko Michal
   3. místo 81 bodů   Spáčilová Soňa, Seitl Filip

Za vzornou přípravu, provedení a vyhodnocení Přírodovědného klokana děkujeme paní profesorce RNDr. Gálové, vyučující matematiky a fyziky.

Za pozornost stojí oficiální stránky Matematického klokana ve Francii http://www.mathkang.org/.