Maturanti v Praze 2009

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 14. 09. 2009

   F O T O G A L E R I E

8.-10.9. 2009 - tyto dny znamenaly pro naši třídu událost, na kterou jsme se těšili a které jsme se báli zároveň - náš poslední vícedenní výlet, který nemohl vést jinam, než do hlavního města Prahy. Přesto, že už téměř každý z nás jednou Prahu navštívil, věděli jsme, že v doprovodu zkušených historiků prof. Vlacha a prof. Kostrbové určitě uvidíme něco, co nás překvapí. Po ubytování na studentských kolejích jsme se rozdělili a naše třída vyrazila hned na průzkum. Našim cílem se stala Betlémská kaple a židovské město. S přibývajícími hodinami se však zvyšovala bolest nohou a tak jsme se kolem šesté hodiny vrátili zpět na koleje, dát si chvíli „oraz“. Jakmile jsme trochu nabrali nové síly, vyrazili jsme opět do pražských ulic, už i s VIII, pozorovat tradiční památky a nasávat atmosféru noční Prahy.Druhý den některé z nás ráno čekalo krušné probuzení (zvláště ty, kteří místo spaní měli nutkání si celý večer povídat) a my jsme se ještě rozespalí vydali metrem směr parlament. Avšak hned při vstupu do budovy poslanecké sněmovny z nás všechna únava okamžitě spadla a my jsme napjatě naslouchali jednání. Ten den se projednával zákon o odkladu státních maturit, my jsme byli však přítomni výměně názoru ohledně šrotovného.Myslím, že každý z nás si odnesl dojmy, ať už kladné, nebo záporné. Zážitek to ale určitě byl zajímavý. Poté jsme ještě navštívili Pražský hrad, Chrám sv. Mikuláše a další památky. Jakmile se hodina ručiček přibližovala k číslu pět, kluci nervózně doufali, že se jim přece jenom poštěstí vidět alespoň kousek zápasu Česko vs. San Marino. Naši profesoři jim vyhověli a tak zbytek dne probíhal v duchu fotbalu. Naši zvítězili a navíc jsme se v průběhu vysílání dozvěděli, že poslanci nám ty maturity opravdu odložili, takže večer probíhal ve znamení oslav.
Poslední den exkurze vedla naše cesta k Vyšehradu a jeho hřbitovu. Poté, co jsme se nabažili pozorováním panorámatu Prahy, jsme dorazili až k Tančícímu domu. Ale jak se říká nakonec to nejlepší. Návštěva Chrámu sv. Cyrila a Metoděje alespoň ve mně zanechala celoživotní dojmy. V kostelní kryptě se totiž ukrývali strůjci atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík. Zde také dne 18.6. 1942 zemřeli. Bylo zajímavé procházet se po místech, kde tito muži nasadili svůj život za to, aby ukázali, že český národ nesouhlasí s nacistickou nadvládou. Tato prohlídka snad ani nemohla nechat nikoho chladným.
Odpoledne už nám nezbývalo nic jiného než se s Matkou měst rozloučit a ujíždět zpátky směr Bučovice. Tato exkurse mi určitě hodně dala a hlavně jsem se přesvědčila, že lze vidět Prahu i jinak, než jen prozkoumáváním tradičních památek. Myslím si, že tento výlet byl skutečně krásnou tečkou za všemi akcemi, které jsem s gymnáziem zažila.

Za 4.A Pavlína Dvořáková