Úspěšné zvládnutí TIGRa

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 24. 06. 2009

   Na začátku května 2009 proběhlo na naší škole Testování Informační GRamotnosti neboli TIGR 2009. Jedná se o nový produkt společnosti Scio, jehož smyslem je ověření znalostí a dovedností žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v práci s počítači a obecně s informacemi v digitální podobě. Testování navazuje na růst pozornosti k oboru informačních a komunikačních technologií nejen v souvislosti s postupným přechodem na výuku dle školních vzdělávacích programů.
Na našem gymnáziu se testování týkalo kvarty osmiletého oboru studia a proběhlo on-line v počítačové učebně během dvou vyučovacích hodin. Testování bylo rozděleno na dvě části - A/ technická spíše testového charakteru, B/ praktická s postupně zadávanými a rozvíjenými úkoly. Přestože řada žáků měla obavy z testování tohoto druhu, výsledky rozhodně svědčí o jejich připravenosti a šikovnosti. K dosaženým výsledkům žákům gratulujeme.