Septima na Úřadu práce ve Vyškově

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 06. 2009

   Septimáni a třeťáci ovládnou po odchodu maturantů školu. Není tu nikdo starší /kromě kantorů/, chytřejší /kromě kantorů/ a maturita si vyhlíží své další oběti. Úvahy o vysoké škole nabývají konkrétních podob, i když někteří nevědí, co že by to vlastně měli dál dělat. Proto jsme vyrazili na ÚP do Vyškova, aby získali další informace o pomaturitním studiu, popřípadě aby se dověděli, jaké mají možnosti, když na žádné z vysokých škol neuspějí /ať už u přijímacích zkoušek nebo třeba po prvním semestru studia/. Paní Hercíková jim podala základní informace, mohli se zeptat na to, co je zajímalo, udělat si test, které povolání by odpovídalo jejich zájmům a možnostem, a zhlédli krátký instruktážní film o tom, jakým způsobem se připravit na vstupní pohovor do zaměstnání a jak se při něm chovat.

Mnozí byli vyvedeni z omylu, že čím budou u pohovoru suverénnější a sebevědomější, tím spíše po nich zaměstnavatel sáhne. Neustálé diskuze, nemístné poznámky a připomínky jim možná ve škole ještě projdou, ale kdo si myslí, že jimi oslní v dalším životě, bude asi velmi zklamán. Život dospělého člověka totiž spočívá v odpovědnosti za všechny kroky, rozhodnutí a jednání, kterých se dopustí. A proto respektovat lidi, kteří už v životě něco dokázali, a učit se od nich, by mělo být vlastním zájmem každého našeho studenta.

PhDr.Emilie Kostrbová, výchovná poradkyně