Matematické úspěchy

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 06. 05. 2009

   Ve středu 8. dubna odjížděla skupina studentů z našeho gymnázia, aby změřila síly se studenty z dalších víceletých gymnázií a druhých stupňů základních škol v matematice v 58. ročníku matematické olympiády. Jednalo se o žáky 6. - 8. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, tj. u nás žáci primy, sekundy a tercie. Přestože matematika obecně nepatří k nejoblíbenějším vyučovacím předmětům, s našimi zástupci můžeme být více než spokojeni. Ve všech obsazených kategoriích Z6, Z7 a Z8 dosáhli na "medailové" pozice!
V nejmladší kategorii Z6 naše gymnázium zastupovali "bratři" David (1. místo) a Jan (2. místo) Pokorní z primy. Kategorie Z6 se účastnilo celkem 20 soutěžících. V kategorii Z7 nás reprezentovali tři studenti v celkovém počtu 18 účastníků - Lucie Ulrichová (dělené 1. místo), Petr Smísitel (dělené 3. místo) a Petr Žižlavský (dělené 4. místo). V kategorii Z8 s 19 účastníky nás reprezentovala Kristýna Hrabovská (dělené 2. místo) a Šárka Zbožínková (dělené 4. místo).
Účastníci jednotlivých kategorií v OK z našeho gymnázia prošli v březnu 2009 školním kolem. Úspěšní řešitelé 6 úloh školního kola pak teprve postupovali do kola okresního. Samozřejmě děkujeme všem účastníkům MO za vzornou reprezentaci školy, ale v neposlední řadě hlavně paní profesorce Mgr. Marii Krškové za poctivou a náročnou přípravu a organizaci školního kola.