Dartford 2009

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 06. 05. 2009

   F O T O G A L E R I E

Letošní výměnný zájezd s gymnáziem v Dartfordu je trochu jiný, především počtem účastníků, ale i pozměněným programem v Anglii. Snad nedopatřením, snad i ekonomickou situací na anglické straně tentokrát jelo jen 14 studentů ze 3. A a 11 studentů ze septimy doprovázeni vyučujícími M. Kuchtovou, S. Stonawskou a T. Fialou.
Tradičně jsme vyrazili v pátek 17. 4. 2009 ráno a po deštivé zastávce v historickém německém městě Norimberk jsme nad ránem v sobotu 18. 4. dorazili do francouzského Calais a nalodili se na trajekt. Moře k nám bylo milosrdné, a tak jsme se před devátou hodinou shromáždili před vstupem do katedrály v Canterbury (vstupné tradičně opět vyšší). Po prohlídce jsme se těšili na setkání s novými přáteli v jídelně partnerského Dartford Grammar School, které proběhlo asi o půl dvanácté.Zbytek víkendu trávili studenti v hostitelských rodinách a v pondělí před devátou si společně sdělovali své první dojmy na výletu do přímořského letoviska Brighton. Tam jsme obdivovali především Královský pavilon, neobvyklou stavbu Jiřího III. ve východním stylu s čínskou výzdobou. A na brightonském molu si někteří odvážlivci dokonce vyzkoušeli hrůzostrašně vyhlížející atrakci zvanou Booster.
V Londýně jsme tentokrát byli dvakrát, přičemž jsme více chodili pěšky a méně navštěvovali interiéry (asi kvůli vysokému vstupnému), ale zase jsme viděli zajímavá místa, která bychom při rychlých přesunech autobusem minuli, např. skvělou gotickou katedrálu v Southwark na jižním břehu řeky Temže. V Shakespearově divadle Globe jsme byli svědky technické zkoušky herců na premiéru Romea a Julie, v Technickém muzeu jsme se mohli vyřádit na přístrojích dokladujících fyzikální zákony či obdivovat exponáty nebo modely z nejrůznějších oblastí lidské činnosti.
Studenti měli možnost vyzkoušet si svou angličtinu a nahlédnout do života anglické rodiny – téměř všichni zde byli poprvé, poznat zajímavá místa v jihovýchodní Anglii. Cestou zpět jsme se jako vždy zastavili v Bruselu. Nejprve jsme navštívili Atomium, symbol města z výstavy EXPO 58. Z vyhlídkové plošiny nebo z průhledů v jednotlivých částech tohoto modelu atomu železa jsme si prohlédli Brusel. Výstavu Mini Evropa jsme bohužel mohli shlédnout také jen tímto způsobem, ač byla v plánu. Ten nám ale zhatila nepěkná havárie na dálnici před Bruselem a s tím spojená dopravní zácpa.
I tak si ale troufám říct, že zájezd byl opět úspěšný. Studenti až na drobnosti byli nadšeni a pedagogové spokojeni s tradičně dobrou reprezentací naší školy i země. Potěšilo nás, že i z anglické strany jsme se setkali s velmi přátelským přístupem a snahou pokračovat i v budoucnosti v těchto výměnných pobytech.

Mgr. Marta Kuchtová, vedoucí zájezdu