Seiferos 2009

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 21. 04. 2009

   F O T O G A L E R I E

V pátek 17.4. se někteří studenti našeho gymnázia zúčastnili ornitologického představení skupiny Seiferos- obecně prospěšné společnosti z Kuřimi, která si jako cíl své práce klade aktivní ochranu dravých ptáků se speciální orientací na osvětovou činnost s ekologickým zaměřením. Akce probíhala na hřišti místní základní školy a k vidění zde byla pestrá paleta dravců a sov nejen naší fauny. Účastníci si mohli prohlédnout například orla skalního, orla bělohlavého, raroha, poštolku obecnou, poštolku vlaštovčí, káně lesní, výra velkého, kalousa ušatého a sýčka. Velmi poutavé povídání o výskytu, způsobu lovu a chování přítomných ptáků bylo doplněno ukázkou způsobu lovu a výcviku některý z přítomných zástupců.

Svými letovými schopnostmi ohromil účastníky orel bělohlavý, výr velký, luňák a další. Velmi zajímavé bylo také secvičené vystoupení se sovami pálenými, které vyhledávaly svého cvičitele v davu studentů. Celkově bylo vystoupení hodnoceno jako velmi zdařilé a přínosné nejen milovníky ornitofauny.

Mgr. Martina Štefková