SOČ 2009

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 08. 04. 2009

   F O T O G A L E R I E

Středoškolská odborná činnost /SOČ/ je dobrovolná zájmová činnost studentů všech typů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Vypracování i samotná obhajoba jsou výsledkem dlouhodobého studia, častých návštěv archívu či odborných pracovišť, konzultace s odborníky a práce s literaturou.
Zájem ze strany studentů každým rokem upadá, přesto se i letos okresní přehlídky zúčastnily se svými pracemi dvě naše studentky. S prací „Graffiti“ studentka sexty Anna Procházková v oboru č.14 .“Pedagogika , psychologie, sociologie a problematika volného času“obsadila třetí místo a s prací : „Internační tábor ve Svatobořicích „ studentka septimy Klára Čermáková v oboru č. 15 „Historie“ obsadila druhé místo. Obě dívky získaly kromě diplomu finanční ohodnocení a Klára Čermáková postup do krajského kola. Přejeme mnoho úspěchů.

PaedDr. Zdenka Lokajová