Zeměpisná olympiáda 2008/2009

Autor: Jan Stavělík <(at)>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 06. 02. 2009

V obvyklém březnovém termínu proběhne pod záštitou DDM Vyškov okresní kolo zeměpisné olympiády. I letos naše škola vyšle své zástupce, kteří budou vybráni na základě výsledku z kola školního. Školní kolo proběhne v rámci výuky zeměpisu formou testu typově založeného na otázkách z předcházejících ročníku olympiády. Zájemci z ročníků, které nemají zeměpis jako povinný předmět bude rovněž umožněno po individuální domluvě (kabinet biologie - Mgr. Stavělík, Mgr. Zelinka) napsat test a porovnat tak svoje vědomosti s ostatními.

Termín okresního kola a vyhlášená témata: 18.3. – středa – DDM Vyškov prima (kategorie A): Planetární geografie, kartografie, Afrika + práce s turistickou mapou sekunda (kategorie B): Austrálie, Oceánie, Afrika, Amerika, Atlantický o. + práce s turistickou mapou 19.3. čtvrtek – DDM Vyškov tercie + kvarta (kategorie C): Evropa + práce s turistickou mapou V. – VIII. (1.A – 4.A) (kategorie D): Socioekonomická geografie, Česká republika (projekt – zpracování a vyhodnocení dat z fyzické geografie) Postup: do okresního kola postupují 2 v každé kategorii (5 v kategorii D) Pomůcky: Školní atlas ČR, Školní atlas světa, pro práci s turistickou mapou úhloměr, pravítko, červená a modrá tužka. Informace a přehled doporučené literatury na www.kge.zcu.cz