Bílá pastelka 2008

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Charitativní akce, Vydáno dne: 17. 11. 2008

   Vážený pane řediteli,
jménem OO SONS v Kyjově vám chci poděkovat za podporu sbírky Bílá pastelka.
Poděkování patří i paní prof. Lokajové a hlavně vašim studentům za ochotu, vstřícnost, pomoci svým handicapovaným spoluobčanům. Touto cestou prokázali, že i v budoucnu jim zcela určitě nebude pomoc nejen zrakově postižených cizí.
Jako výraz poděkování přijměte od nás videokazetu "Vidíme ty, kteří nevidí", která je návodem komunikace s nevidomou osobou a může se stát vynikající učební pomůckou pro studenty vaší školy.
Věříme, že tak jako v letošním roce, můžeme se na vás obrátit i v letech příštích při pořádání obdobných akcí.


Z naší strany můžeme nabídnout spolupráci formou besed o životě a potřebách nevidomých u vás ve škole, nebo v našich prostorách, dále pak u příležitosti sportovního dne, dne zdraví nebo podobné akce na vaší škole můžeme zajistit doprovodný program skládající se z ukázky kompenzačních pomůcek a tvořivé činnosti bez kontroly zraku. Ještě jednou velký dík všem zúčastněným.

Hana Vrtková
jednatelka OO SONS Kyjov


Do sbírky se zapojilo 250 měst po celé republice. Celková suma, která byla vybrána, je 3 181 355 Kč.