Školská rada Gymnázia Bučovice 2008

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 09. 10. 2008

   V pondělí 6. října 2008 se sešla Školská rada při Gymnázium Bučovice na svou pravidelnou podzimní schůzku. Tentokrát byla projednána a schválena výroční zpráva školy 2007/2008 a úprava časového rozvrhu vyučování a s tím související změnou školního řádu. Dále byli členové rady seznámeni s výsledky inspekce provedené ČŠI na našem gymnáziu v období maturitních zkoušek (27. května 2008), s přípravou ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a některými soutěžemi, kterých se škola účastní.
Školská rada se v ustavujícím složení z roku 2005 sešla naposledy, neboť nyní v říjnu končí její tříleté funkční období. Volba nových zástupců rodičovské veřejnosti proběhla ve čtvrtek 9. října 2008 v rámci schůze Klubu rodičů při Gymnáziu Bučovice.

Výroční zpráva 2007/2008