1.A 2008 - Adaptační kurz

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 09. 09. 2008

   F O T O G A L E R I E

Ve dnech 3. - 5. září 2008 se zúčastnili studenti 1.A bučovického gymnázia adaptačního kurzu v Březové u Třebíče. Již potřetí měli studenti prvního ročníku možnost poznat své nové spolužáky při řadě soutěží a besed. Někdy až adrenalinové akce pod názvy "Vysoká a nízká lana", "Rambodráha", ale i střelba z luku a vzduchovky jsou našim prvákům důvěrně známé. Při paintballu měli možnost zasáhnout želatinovou kuličkou i své vyučující a některým se to i podařilo. Věříme, že kurz pomůže k vytvoření dobrého kolektivu v 1. A

Třídní učitel Mgr. Boris Vlach