Školní výlet - kvinta 2008

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 06. 06. 2008

   Když jsme 2. června ráno odjížděli na školní výlet, krásně svítilo sluníčko. Vlak nás zavezl do Tišnova, kde jsme měli dost času prohlédnout si město se zachovalými barokními měšťanskými domy, dům malíře Josefa Jambora a nově opravenou radnici. Motorovým vláčkem jsme pak měli pokračovat do rekreačního střediska Prudká, ale nakonec jsme se rozhodli, že vystoupíme o jednu zastávku dříve, ve stanici Borač. Z této stanice totiž vedla turistická stezka nádhernou krajinou podél řeky Svratky.Hodinu trvající procházka nás docela zmohla, a tak jsme byli rádi, že jsme konečně u cíle. Koupání v úplně novém bazénu bylo příjemným zakončením dne. Další den byl vyhrazen turistickému pochodu do městečka Nedvědice a návštěvě majestátního hradu Pernštejna. Viděli jsme i kastelána hradu v jeho typickém slaměném klobouku.Zpátky do Prudké jsme jeli vlakem,což potěšilo hlavně méně trénované účastníky výletu, protože se blížila bouřka.Poslední den jsme strávili v Předklášteří u Tišnova, kde se nachází překrásný románskogotický klášter Porta coeli.Cestou domů jsme z oken vlaku zděšeně sledovali průtrž mračen, která pomalu měnila pole obilné na "pole rýžové". Příští rok to snad bude bez deště....


PhDr. Růžena Nedělová, tř. profesorka.