Připojujeme se ke stávce - 9.6.2008

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 06. 2008

    Vážení rodiče,
chci Vás informovat o důvodech, které přiměly Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásit, v tomto školním roce již podruhé, jednodenní stávku, a to na pondělí 9. června 2008.
Jsme znepokojeni skutečností, že na pořízení materiálního vybavení škol, jako jsou učebnice a učební pomůcky, citelně chybějí finanční prostředky. Oproti loňskému roku se vlivem inflace výrazně propadly reálné platy pedagogů i provozních a správních zaměstnanců. Postoj vlády k této, dnes již kritické, situaci ve školství je takový, že nám nezbývá než protestovat.
Vyčerpali jsme všechny prostředky, kterými jsme upozorňovali na problematický stav ve financování škol. Od ledna letošního roku jsme mnohokrát jednali s ministrem školství. Výsledkem téměř půlročního vyjednávání je posílení rozpočtu ministerstva školství o 0,5 miliardy korun, které jsou navíc určené pouze pro pedagogické pracovníky. Toto navýšení však neřeší snížení reálných platů zaměstnanců ve školství. Navrhované opatření navíc neodstraňuje nedostatek finančních prostředků na vybavení škol. V období reformy vzdělávání řada ředitelů a ředitelek škol se potýká s nedostatkem učebnic pro výuku. O možnosti pořizovat moderní učebnice, nové školní pomůcky a zajišťovat rozvoj škol se dá obtížně hovořit.

Vážení rodiče,
jsme si vědomi, že stávkou některým z Vás zkomplikujeme Vaši rodinnou situaci. Chceme Vás ujistit, že si v žádném případě nebereme Vaše děti jako rukojmí. Není nám lhostejná budoucnost Vašich dětí. Usilujeme o zajištění kvalitního vzdělávání, ale to bez dostatku finančních prostředků skutečně nelze. Určitě si společně přejeme pro Vaše děti tu nejlepší školu, moderní vybavení a zejména kvalitní učitele. Pedagogy, kteří se mohou plně věnovat výuce a nejsou nuceni přivydělávat si dalšími vedlejšími pracovními úvazky.
Dáváme hlasitě jako zaměstnanci najevo nesouhlas s přístupem vlády ke školství. Stojíme si za svými požadavky na dofinancování škol ze státního rozpočtu. Jde nám o rozvoj vzdělávání v moderních školách, uskutečňovaný vzdělanými a kvalitními učiteli.

Vážení rodiče,
žádáme Vás o porozumění.

Mgr. František Dobšík
předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství