Dartford 2008

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 16. 05. 2008

   Již po třinácté se studenti našeho gymnázia zúčastnili výměnného týdenního zájezdu do Dartfordu na okraji Velkého Londýna ve dnech 18.-26. 4. 2008.
Bylo nás čtyřicet studentů, převážně ze septimy a 3.A a čtyři vyučující. Program byl tradiční - Londýn, Rochester, Greenwich, Hampton Court Palace, změna byla v návštěvě bývalých doků v Chathamu místo rezidence Winstona Churchilla v Chartwellu.
Jako vždy se studenti dobře bavili v muzeu voskových figurín, obdivovali prostory horní a dolní sněmovny parlamentu či zahrady u Hampton Court Palace, nadchla je také prohlídka ponorky v Chathamu. Většina z nich byla velmi spokojena se svými hostitelskými rodinami a přátelským přijetím i se svou schopností komunikovat v cizím jazyku. Dokonce i s anglickou kuchyní se většina vypořádala v pohodě.Také se letos mohli studenti přesvědčit, jak pravdivé je rčení o proměnlivosti a nevypočitatelnosti anglického počasí.
Nakonec mohu s uspokojením konstatovat, že i 13. ročník projektu Dartford - Bučovice Link splnil svůj účel, tj. obohatit se o nové poznatky a procvičit svou angličtinu. Jsem ráda, že také mohu pochválit naše studenty za dobrou reprezentaci nejen sebe, své rodiny a školy, ale i celé naší vlasti.

Mgr. Marta Kuchtová, vedoucí zájezdu