ŠVP aneb Školní vzdělávací program

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 14. 09. 2007

   
Školní vzdělávací program nižšího stupně osmiletého vzdělávacího cyklu

Novým školním rokem 2007/2008 nejen na našem gymnáziu vstoupil v platnost tzv. ŠVP, neboli Školní vzdělávací program. Tento dokument se zatím týkal především základních škol. Víceletá osmiletá gymnázia však vyučují žáky stejné věkové kategorie (6. třídy), pro které je už tento dokument závazný. Proto předcházející dva školní roky učitelé připravovali naši verzi ŠVP, která bude plnit cíle stanovené tzv. Rámcovým vzdělávacím programem, ale zároveň nese strukturu, metody a obsah výuky naplňující priority našeho vzdělávání.
Školská rada ŠVP našeho gymnázia celý dokument řádně prošla a jednomyslně schválila na srpnové schůzi (2007). Povinně se podle něj začíná učit letošní prima a další roky budou nabíhat do tohoto programu nové ročníky. Učitelský sbor však musí už během tohoto školního roku zahájit práce na novém ŠVP pro gymnaziální studium. Tentokrát budou vytvářeny podklady pro třetí stupeň studia, u nás tedy kvintu až oktávu osmiletého studia a čtyřleté studium. Zahájení vzdělávání podle ŠVP na třetím stupni škol je naplánováno od školního roku 2009/2010.