Slunná Pálava za deště

Autor: Jan Stavělík <(at)>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 18. 05. 2007

   Slunné pálavské svahy překvapily tentokrát na přírodovědné exkurzi studenty sexty a 2.A nejen svými botanickými a geologickými "špeky", ale i deštivým počasím. Přesto studenti během dvou dní absolvovali výstup ze základního tábora v Dolních Věstonicích až na vrchol Děvína a také přesun z Perné do Mikulova.

V půli května každoročně odjíždějí studenti sexty a 2.A na přírodovědnou exkurzi do oblasti Pálavských vrchů. Většina z nich zná Pálavu snad jen jako vzdálený trojhrbý útvar na obzoru, který lze vidět při cestě vlakem z Bučovic do Brna. Během dvou vycházek si však pálavské vápence doslova osahali. První vycházka směřovala do oblasti Děvína, když nejprve prošli dubohabřinami s již odeznívajícím jarním aspektem. S ohledem na letošní teplou zimu byl totiž urychlen nástup všech rostlin a tak z obvyklých desítek kvetoucích druhů bylo k vidění jen několik kusů, ale i ty stály za to !!! Ve vrcholové části pak ze skály čněly modrofialové chrpy horské a žluté tařice skalní. Východní svah mezi roztroušenými duby šípáky byl tentokrát zaplněn především citronově vonící třemdavou bílou, kakostem krvavým a v mělkých prohlubních rozkvétaly žluté rozchodníky. Druhý den začala vycházka méně poeticky, neboť po cestě autobusem do Perné se všichni museli s batohy na zádech vydrápat až na Sirotčí hrádek u Klentnice. Cesta k jeskyním Na Turoldu však již byla absolvována vycházkovým tempem.