Psychologické testy

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 27. 03. 2007

   Na čtvrtek 29. března 2007 je přesunut termín dobrovolných psychologických testů pro vyšší stupeň gymnázia. Testů se účastní převážně studenti prvních dvou ročníků třetího stupně školy. První test - Test IQ a speciálních schopností - bude probíhat v aule od 11.00 hodin, následuje test osobnosti, který začíná ve 12.45 taktéž v aule školy.
Podrobnosti o zaměření jednotlivých testů se můžete dočíst dále v článku.

Test IQ a speciálních schopností

 1. měří celkové IQ ve všech pásmech struktur inteligence
 2. zjišťuje studijní předpoklady v oblasti myšlenkové (myšlení logické a abstraktní) a paměťové (paměť krátkodobá, dlouhodobá, vizuální)
 3. jemně člení speciální schopnosti:
  • humanitní - rozlišuje pedagogické, právní, obecně filozofické dispozice, měří jazykový cit
  • přírodovědné - rozlišuje matematicko-fyzikální dispozice a dispozice chemicko-biologického charakteru
  • ekonomické - dispozice pro studium všeobecně ekonomických směrů a dispozice obchodně-podnikatelské
  • technické - dispozice pro studium výpočetních systémů, technologické směry a dispozice konstrukčního charakteru včetně výtvarných prvků v intelektu
 4. určuje celkovou životní orientaci (teoretické nebo praktické zaměření, samostatnost v řešení náročných situací apod.)
 5. provádí doporučení optimálních typů VŠ nebo VOŠ

Test osobnosti

 1. měří psychickou zátěž pro náročné studium a vykonávání náročných typů povolání
 2. měří zvýšenou psychickou labilitu nebo stabilitu
 3. praktické postoje k životu, podnikavost a celkové dispozice k podnikání
 4. vrozené povahové vlastnosti z hlediska:
  • společenského - vztah k lidem, rychlost v rozhodování, schopnost prosadit se apod.
  • myšlenkového - otázky koncentrace, hloubky myšlení, intuice, tvořivosti apod.
  • partnerských vztahů - rychlost citu, hloubka citu, stálost citu, vhodný partner apod.