Inspekční zpráva 2/2007

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 02. 2007

   Ve dnech 7. - 8. února 2007 provedla Česká školní inspekce na Gymnáziu Bučovice kontrolu zaměřenou na "Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona" a "Hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologie (ICT) na výuku a učení (informační gramotnost)."

Závěr šetření

Škola splňuje formální podmínky vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona.

Koncipování využití ICT organicky zapadá do celkové strategie a plánování ve škole a vytváří předpoklady pro podporu vzdělávání.

Informační gramotnost ředitele posiluje jeho odbornou připravenost  a přispívá k podpoře rozvoje ICT ve vzdělávacím procesu školy.

V hodnocení činnosti školy byla věnována pozornost především stavu a obnově ICT a přijímaná opatření přispívala k podpoře rozvoje vzdělávání.

Vyučující jsou po odborné stránce připraveni v oblasti ICT a poznatky z kurzů využívali k rozvoji vzdělávání.

Stav materiálního zázemí a jeho pravidelná obnova umožňují rozvoj využívání ICT.

Učitelé při výuce efektivně využili prostředky ICT, které mají ve škole k dispozici. Žáci byli aktivní, prokazovali dovednosti prakticky ICT využívat.

 

9. 2. 2007     ČŠI