Výsledky sbírky Bílá pastelka

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Charitativní akce, Vydáno dne: 22. 11. 2006

 Při letošním již sedmém ročníku pouliční charitativní sbírky Bílá pastelka byly vybrány 4.319.846,- Kč. Výtěžek celonárodní sbírky Bílá pastelka, která se tradičně koná v polovině října u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole, je určen na podporu služeb, jež pro nevidomé zajišťují pořadatelé sbírky Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s. a krajskými TyfloCentry. Sdělil to při dnešním dni otevřených dveří Domu služeb pro nevidomé prezident SONS ČR Josef Stiborský, který také představil nový projekt Lokalizace a navigace nevidomých.

„Upřímně děkujeme všem dárcům, kteří při letošní sbírce přispěli k udržení našich služeb těžce zrakově postiženým lidem, a děkujeme i všem dobrovolníkům, kteří se na úspěchu sbírky podíleli. V rámci dnešního dne otevřených dveří se mohou všichni zájemci na vlastní oči přesvědčit, že veškeré darované prostředky využíváme efektivně a rozdělujeme je v našich organizacích na základě vnitřních výběrových řízení,“ uvedl Josef Stiborský, Dále pak poděkoval všem dalším partnerům, kteří pomohli s realizací sbírky, a rovněž médiím, která o sbírce Bílá pastelka informovala a pomáhala s její propagací.

Výtěžek sbírky bude jako každoročně věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce slabozraké občany, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou slepeckou holí, číst Braillovo slepecké písmo a další základní dovednosti, jež jim pomáhají přiblížit se normálnímu životu a umožňují jim samostatnější existenci a komunikaci s okolím. Téměř polovina prostředků bude použita na kurzy prostorové orientace a výuku čtení a psaní Braillova písma pořádané obecně prospěšnou společností Tyfloservis. Zbylá částka bude využita na další výukové kurzy a programy (výuka sebeobsluhy, ovládání speciálních pomůcek a komunikačních prostředků pro nevidomé včetně upravených počítačů, podpora zaměstnanosti zrakově postižených), které organizují SONS ČR, Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina nebo krajské obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum.

Na sbírku Bílá pastelka je možné přispívat i celoročně formou dárcovských SMS. „Zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS PASTELKA na číslo 87777 můžete nyní kdykoli přispět ke zkvalitnění života svých nevidomých spoluobčanů,“ řekl zástupce SONS Luboš Krapka. Cena jedné SMS je 30 Kč, z nichž 27 Kč obdrží Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. „Věříme, že se i tato forma projevu dobré vůle a solidarity s  těmi, kteří se učí žít ve tmě, dlouhodobě osvědčí a všem dárcům za jejich pomoc předem děkujeme,“ dodal Krapka.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR je zdaleka největší a jedinou celorepublikovou organizací lidí se zrakovým postižením. SONS ČR spolu s Tyfloservisem a dalšími dceřinými organizacemi zajišťuje drtivou většinu služeb pro nevidomé a těžce zrakově postižené, které jsou v České republice poskytovány.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Krakovská 21, 110 00 Praha 1

Luboš Krapka

tel.: 221 462 452     Mobil: 777 722 772

www.sons.cz       sons@sons.cz