Bílá pastelka 2006

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Charitativní akce, Vydáno dne: 25. 10. 2006

 Dne 16. října 2006 se v Bučovicích u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole konal sedmý ročník sbírky Bílá pastelka. Studenti z gymnázia po celý den nabízeli veřejnosti originální bílé pastelky jako symbol světa neviditelných linií, symbol světa nevidomých a výraz solidarity a dobré vůle. Finanční výtěžek bude rozdělen mezi neziskové organizace poskytující odbornou pomoc nevidomým a slabozrakým, například ve výuce prostorové orientace a zvýšení úrovně mobility těžce zrakově postižených občanů. Celkový finanční výtěžek bude po spočítání obsahů všech pokladniček oznámen nejpozději do 13. listopadu tohoto roku.

Klára Čermáková, studentka kvinty

Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!