Adaptační seminář 1. A 2006

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 11. 09. 2006

    Fotogalerie    
Ve dnech 5. až 7. září 2006 absolvovala třída 1. A adaptační seminář, který se konal v rekreačním středisku Březová u Třebíče. Účelem této akce bylo, aby se studenti 1.ročníku během kolektivních her navzájem poznali. Program byl opravdu bohatý, studenti si mohli vybrat z velkého množství nabízených aktivit: vyzkoušeli horolezeckou stěnu, jízdu na raftu, paintball, airsoft... Programu se všichni aktivně účastnili. Seminář svůj účel splnil, všichni odjížděli spokojeni.

Mgr. Hana Mrázková, třídní učitelka


Gymnázium Bučovice každým rokem přijímá ke studiu dva nové třídní kolektivy a již druhým rokem zavádí nový prvek v přístupu k těmto novým adeptům – adaptační semináře. Letošní druhý ročník se uskutečnil v přírodním prostředí Českomoravské vysočiny – v rekreačním středisku Březová u Třebíče. 

Adaptační semináře jsou aktivitou zaměřenou na formování třídního kolektivu, který se nově utváří v 1. ročníku střední školy. Jeho cílem je vytvořit ve třídě přátelské prostředí, aby třídní kolektiv fungoval jako tým.

V průběhu tří dnů se prostřednictvím pohybových aktivit, her, soutěží a různých dovedností studenti seznámí a upevní vzájemné vztahy, které jim neformální a nenásilnou formou .pomohou překonat přechod ze základní na střední školu. Studenti si odnesli mnoho zážitků z jim dosud neznámých her – např. airsoft, paintball, vrhali  se do neznámého prostoru při „Skoku do lomu“, plavili se na raftech, zdolávali horolezeckou stěnu či lanové překážky ve výšce 10 – 15 m. Zážitkem pro mnohé byla i noční hra. Součástí programu jsou i besedy na téma drogové problematiky či psychosociální hry na společenská témata, s velkou odezvou se setkala soutěž v karaoke.

Nový třídní kolektiv vždy doprovází třídní profesor(ka) a školní preventista, kteří se většiny her zúčastňují a  mají rovněž možnost nové studenty poznat. Pobyt v přírodě a vzájemný kontakt je přínosem v dalším působení na studenty. Zajímavostí je volba předsedy třídy a dalších členů třídní samosprávy již během zpáteční cesty domů .

Letošní krásné zářijové počasí a bezproblémový třídní kolektiv  přispěl ke zdárnému průběhu adaptačního kurzu a věřím, že studenti na něj budou vzpomínat – vždyť byl jejich první společnou akcí na gymnáziu a stal se tak odrazovým můstkem pro další dny a léta studia.

 

                                                        PaedDr. Zdenka Lokajová

                                                                školní preventista