!Změna učebních plánů!

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 08. 2006

Od 1. září 2006 nabývají platnosti změny učebních plánů. Tyto změny, uvedené pod č. j.: 18 961/2006-23 ze dne 31. července 2006, spočívají ve zvýšení počtu vyučovacích hodin v učebních plánech čtyřletých gymnázií a vyšších stupňů víceletých gymnázií tak, aby byla posílena úroveň vzdělávání v oblastech a předmětech vhodné profilace školy o 2 vyučovací hodiny v každém ročníku příslušného vzdělávacího cyklu.

Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!