Přírodovědná exkurze - Pálava

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 22. 05. 2006

První den - během celodenní túry - měli studenti za úkol zařazovat rostliny do různých typů porostu podle místních podmínek stanoviště (půdy, klima, orientace svahu) a vytvořit profil vegetace na CHKO Pálava.

Z Dolních Věstonic celá skupina nejprve zamířila na Dívčí hrad a pak po jižním svahu směrem k Soutěsce. Odtud jsme se přes hřeben vraceli k Dívčímu hradu a sestoupili do D. Věstonic.

Druhý den byla výchozím bodem Perná, odkud přes Stolovou horu vedla cesta k jeskyni Na Turoldu. Po prohlídce jeskyní následoval přesun do centra Mikulova a odjezd.

Mgr. Jan Běťák