Biologicko - zeměpisná exkurze

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 12. 05. 2006

Biologicko - zeměpisná exkurze IV. po naučné stezce Josefovské údolí byla zaměřena především na téma ochrany krajiny a životního prostředí, které jsou součástí výuky v zeměpise i biologii pro IV. ročník víceletých gymnázií. Kromě toho byli studenti seznámeni s geologickými, klimatickými a hydrologickými poměry Moravského krasu a byly jim zadány úkoly pro práci s mapou.

Dále bylo na trase několik zajímavých přírodních a kulturních památek jako jsou bývalá huť Františka, jeskyně Býčí skála, jeskyně Švýcárna a Alexandrova rozhledna nad Adamovem.

Výsledkem exkurze je zpracování zadaných témat formou samostatné práce podle zadané osnovy do biologie a zeměpisu, které jsou zaměřeny především na získávání praktických poznatků z obou oborů.

Jan Stavělík