Studenti třetích ročníků u soudu

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 04. 2006

Součástí učiva Základů společenských věd ve třetích ročnících jsou přednášky z trestního práva. Na závěr probíraného tématu se studenti zúčastní soudního přelíčení u Krajského soudu v Brně.

Letos studenti obou tříd navštívili projednávání tří případů .Zvláště zajímavým a poučným byl případ party mladých lidí. Jednalo se o čtyři mladíky ve věku 20 – 22 let a šest dívek ve věku 13-14 let.Podle obžaloby se tito setkávali v jednom z boskovických bytů, kde si krátili volné chvíle kouřením marihuany a sexuálními hrátkami.

Obžalován byl jen jeden z nich, dvaadvacetiletý muž, za pohlavní zneužívání mladistvých, za nabízení alkoholu a drog mladistvým. Jedna dívka vypovídala k pokusu o znásilnění. Vyslechnuto bylo celkem osm svědků, slyšeli jsme i výpovědi znalců z oboru psychologie a medicíny.

Příběhy a zvláště výpovědi svědků, kteří jsou vrstevníky našich studentů, byly poučné a velmi působivé. Předsedkyně senátu JUDr.Zoubková byla ochotna o přestávce rozebrat celý případ a podat vysvětlení.

I další dva případy se setkali u studentů s velkou odezvou. Byli překvapeni mírou násilí a brutality. Také z chování některých obžalovaných byli zaskočeni a šokováni. Dotazů na právníky bylo mnoho, vždyť mnozí z těchto studentů uvažují o studiu práv...

Při našich návštěvách u soudu se ne vždy setkáme s ochotou soudců věnovat se studentům po skončení přelíčení a tak naši letošní návštěvu mohu hodnotit jen pozitivně.

PaedDr. Zdenka Lokajová