Anglický jazyk

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Z pedagogické dílny, Vydáno dne: 31. 03. 2006

Shop, supermarket, second hand (i když správně secondhand shop) a mnoho dalších anglických slov se v uplynulém desetiletí stalo samozřejmou součástí našeho jazykového povědomí. Používali jsme sice již dříve anglická slova, třeba ve sportu a v počeštěné podobě, ale málokdo si uvědomoval jejich anglický původ. Dnes nejenže je studium angličtiny masovou záležitostí, ale i ti, kteří jazyk nestudují a neznají, běžně některá slova používají – od dětí po důchodce. OK či sorry lze uslyšet kdekoliv od kohokoliv.

Děti se dnes začínají učit cizímu jazyku mnohde už v mateřské škole a později k němu přibude jazyk další. Tím prvním je nejčastěji angličtina. Výjimkou není ani naše gymnázium, kde dokonce několik posledních let otevíráme v primě jen anglické skupiny, protože s požadavkem studia němčiny jako prvního jazyka přichází mizivé procento mladších žáků. A už několik let před tím byly anglické skupiny výrazně početnější než německé.

Angličtina se tak stala vedoucím prvním jazykem studentů, ačkoliv její tradice je na bučovickém gymnáziu teprve asi pětadvacetiletá. (Do roku 1978 - do příchodu profesorky Marty Kuchtové - se na škole vyučovalo němčině a francouzštině). Teprve ve školním roce 1978/79 se začala první skupina studentů učit anglicky a jejich počet rok od roku pomalu vzrůstal. Po roce 1990 dostalo jazykové vyučování zelenou a se vzrůstajícím počtem studentů a hodinových dotací pro jazyk se zvýšil i počet vyučujících. Vychovali jsme si již několik mladých kolegů – učitelů angličtiny, další učí na školách v okolí. Nová doba přinesla i možnost přijmout lektory z Velké Británie a USA. Té jsme využili i my. Po několika letech spolupráce s nimi jsme však byli nuceni konstatovat, že ne vždy to byla spolupráce dostatečně přínosná a nakonec jsme se vrátili k výuce českými vyučujícími.

Dalším novým prvkem, který nám změna politické situace umožnila zavést, bylo navázání kontaktů a vzájemných výměnných zájezdů s prestižním chlapeckým gymnáziem v Dartfordu u Londýna. Již sedmkrát mělo vždy víc než třicet našich studentů možnost poznat život v anglické rodině, v anglické škole, zajímavá místa v Anglii a podpořit své jazykové sebevědomí konverzací s partnery nebo později při návštěvě anglických studentů v českých rodinách. Vzájemných styků s bučovickým gymnáziem si vysoce cení i dartfordská škola a my jen doufáme, že tato přínosná spolupráce vydrží co nejdéle.

Anglické oddělení bučovického gymnázia vychovalo již mnoho absolventů, kteří byli pak schopni uplatnit své znalosti při dalším studiu na různých vysokých školách či přímo při studiu angličtiny. Díky uvolněné politické atmosféře mohlo dokonce několik studentů před posledním ročníkem přerušit studium na jeden rok a strávit jej pobytem na střední škole v USA. Vrátili se obohaceni o spoustu nových poznatků a s výrazně posunutou jazykovou schopností. Myslíme-li na výborné studenty angličtiny, z nichž mnozí pak tento jazyk studovali nebo studují, měli bychom zmínit jméno alespoň jednoho z nich. Patrik Götz získal 1. místo v jihomoravském kraji v soutěži o nejlepší anglický esej a velmi dobře reprezentoval naši školu a celý kraj i v celostátním kole v Praze. Své jazykové znalosti dobře zúročil i v dalším studiu a pak v profesním uplatnění.

V současné době vyučuje pět angličtinářů 366 studentů školy ve dvaceti pěti skupinách. Zdá se, že nutnost znalosti angličtiny jako světového jazyka již zakořenila v povědomí české veřejnosti a zájem nejen že neklesá, ale spíš rok od roku stoupá.

Žáci používají zahraniční učebnice, které jsou sice náročné, ale dávají možnost naučit se živému současnému jazyku, což je trend odpovídající evropskému i světovému vývoji sbližování národů a odstraňování hranic mezi státy.

Mgr. Marta Kuchtová