Analýza školy

 

Dotazník pro rodiče – vyhodnocení

 

·         Počet vyplněných dotazníků: 104 (rodiče I. – IV.)
(některé otázky nezodpovězeny, příp. více možností)

·         Školní rok 2005 / 2006 (březen)

 

1.      Jak nyní naše gymnázium hodnotíte?

a.       škola splňuje naše očekávání

b.      jsme spíše spokojeni

c.       škola zaostává za naším očekáváním

d.      naše volba nebyla správná

 

2.      Jak podle Vás škola připravuje Vaše dítě pro další studium na vysoké škole?

a.       nadstandardně

b.      velmi dobře

c.       průměrně

d.      špatně

3.      Drží podle Vás škola krok s dobou?

a.       určitě ano

b.      spíše ano

c.       spíše ne

d.      zaostává

 

4.      Probíráte doma s dítětem školní záležitosti?

a.       pravidelně

b.      čas od času

c.       jen když je problém

d.      málokdy

 

5.      Hlavní zdroj informací o škole pro Vás představuje:

a.       vaše dítě

b.      jeho spolužáci a Vaši známí

c.       mediální sféra (např. regionální tisk)

d.      sledujete webové stránky školy

 

6.      O nové koncepci školních vzdělávacích programů:

a.       jsme informováni, připadají nám rozumné

b.      jsme informováni, ale nic bychom na dosavadním systému neměnili

c.       jsme informováni a v zásadě s ní nesouhlasíme

d.      nejsme zatím informováni

 

7.      Máte pocit, že Vaše dítě pozitivně vnímá?

a.       školu jako celek

b.      třídního učitele (jiné jednotlivé pedagogy)

c.       pedagogy obecně

d.      spolužáky

 

8.      Nároky na domácí přípravu jsou:

a.       příliš zatěžující

b.      vysoké, ale zvládnutelné

c.       nesmyslně zatěžující

d.      minimální

9.      Kvalitu učitelského sboru hodnotíte jako:

a.       velmi dobrou

b.      průměrnou

c.       nevyrovnanou

d.      podprůměrnou

 

10.  Disponuje podle Vás naše škola výraznými učitelskými osobnostmi?

a.       ano

b.      spíše ano

c.       spíše ne

d.      ne

 

11.  V nabídce volitelných předmětů v posledních dvou letech studia postrádáte:

a.       předměty spíše technického zaměření

b.      předměty spíše společensko-vědního rázu

c.       předměty estetického charakteru

d.      nepostrádáme nic, nabídka nám vyhovuje

 

12.  Pro hodnocení školních výkonů Vašeho dítěte upřednostňujete:

a.       tradiční klasifikační stupnici 1 – 5

b.      kombinaci tradiční klasifikační stupnice a slovního hodnocení

c.       pouze slovní hodnocení

d.      nemáme vyhraněný názor

 

13.  Jak hodnotíte vybavenost školy (laboratoře, školní sbírky, pomůcky)?

a.       nadstandardní

b.      vyhovující

c.       průměrnou

d.      podprůměrnou

 

14.  Jak hodnotíte vybavení školy výpočetní technikou?

a.       nadstandardní

b.      vyhovující

c.       průměrné

d.      podprůměrné

 

15.  Zázemí pro výuku tělesné výchovy a sportovní využití žáků hodnotíte jako:

a.       nadstandardní

b.      vyhovující

c.       průměrné

d.      podprůměrné

 

16.  Za nadstandardní aktivity školy jste ochotni připlatit:

a.       ano

b.      ne

c.       již jsme sponzory školy

d.      nabízíme možnost sponzoringu konkrétních aktivit